VIKTIGT om bilolyckor!!!

Olycka med husdjur

Om ditt husdjur har blivit påkört måste du göra en polisanmälan om händelsen för att få ut försäkringspengar för kostnader i samband med olyckan.

Om du skadat eller dödat ett tamdjur är du skyldig att meddela djurägaren. Vet du inte vem djurägaren är ska du så fort som möjligt kontakta Polisen.

Om ditt husdjur har blivit påkört av okänd förare ska du kontakta Polisen på telefon 114 14.

Försäkringsbolaget där husdjuret är försäkrat vill ha namn och adress på bilföraren, bilens registreringsnummer och försäkringsbolag. Om bilföraren är okänd är det viktigt att du skickar med ett intyg som visar att olyckan är polisanmäld, en så kallad trafikmålsanteckning.

För att du ska få ersättning behövs en utförlig berättelse om händelsen där det står hur olyckan gick till, var den skedde, hastighetsgräns på vägsträckan, tidpunkt och väglag.

Ovanstående text är hämtat från polisens sida: länk

VIKTIGT!!! Du som blir vittne till en smitningsolycka är jätteviktig! Det är ditt vittnesmål som avgör om ägaren kan få ersättning och det kan avgöra vilka kostnader han har möjlighet att ta för att rädda sin katt!