Försäkra din katt

En skada eller sjukdom kan bli mycket dyr, kanske 25.000 eller mer. Om du inte är väldigt rik (eller kanske då också) är det viktigt att försäkra katten för att klara av de räkningar som kan komma. Det finns flera bolag som försäkrar katter.

Uppge gärna Kattkommando Syd när du försäkrar katten. Det blir inte dyrare för dig men KKS får en peng av försäkringsbolaget och det kan hjälpa en hemlös katt att få veterinärvård. Gäller bara nyteckning.

Agria: Ring ”tips”-ombuden:
Marie-Louise Blomberg, 0455-413 23
eller Ingrid Kjellgren, 0144-320 40
Glöm inte ange KKS-ombudsnr: 09100053 Gäller även hund och smådjursförsäkring.

Folksam: Teckna din försäkring via KKS och hjälp våra katter genom att uppge KKS ombudsnr: 125 500. Gäller även hundförsäkring.

IF: Teckna din försäkring via KKS och hjälp våra katter genom att uppge KKS ombudsnr: 4SL–15 F 125. Gäller även hundförsäkring.

Sveland: Teckna din försäkring via KKS och hjälp våra katter genom att uppge KKS ombudsnr: 0823. Gäller även hund och smådjursförsäkring.