Etikettarkiv: hjälpa djur

Botox dödar. En av de vanligaste dödsorsakerna bland möss är rynkor.

Botox dödar

Från Djurens Rätts hemsida:

Botox licensieras för medicinskt bruk men används i ökande omfattning för kosmetiska ändamål. En injektion gör att ansiktsrynkor försvinner för flera månader framåt. Men priset för denna kortvariga skönhet betalas av hundratusentals möss.

Botox dödar. En av de vanligaste dödsorsakerna bland möss är rynkor.
Botox dödar. En av de vanligaste dödsorsakerna bland möss är rynkor.

Botox (Botulinumtoxin) produceras av bakterien Clostridium botulinum. Det är det kraftfullaste av alla toxiner vi känner till idag. En hundratusendels milligram av giftet är dödligt för en människa. Giftet verkar genom att blockera signaler från nerver till muskler, vilket gör att muskeln förlamas. En människa som blivit förgiftad dör av kvävning efter det att andningsmuskulaturen blivit förlamad. I mycket utspädd form kan giftet användas för medicinska ändamål och för att påverka ansiktsmuskulaturen och därigenom släta ut rynkor.

De flesta preparat som används för medicinska eller kosmetiska ändamål testas vid ett steg i processen, innan produkten släpps på marknaden. För Botox är det annorlunda: Den höga giftigheten hos toxinet och spädningsprocessen vid tillverkningen kräver att varje sats Botox måste testas före användning. Standardförfarandet är att använda ett så kallat LD 50-test på möss (LD 50-tester går enkelt uttryckt ut på att man tar fram den dos av ett ämne som dödar hälften av en grupp av djur som utsätts för det.) Grupper av möss injiceras med olika doser av Botox i bakkroppen. Mössen som injiceras med de högsta doserna får utstå fruktansvärda plågor. De drabbas av förlamning, nedsatt syn och andningssvårigheter. Efter tre eller fyra dagars lidande dör de av kvävning. Ungefär 100 möss används till varje sats av botulinumtoxin-produkter. Detta innebär att uppskattningsvis 600 000 möss används per år i världen, och antalet ökar med tiden.

Företaget Allergan har nyligen fått godkännande för att använda en alternativ testmetod för botoxprodukter i EU. Detta test baseras på mänskliga celler och använder inte några djur. Detta bevisar att det är möjligt att testa säkerheten hos Botox utan att utsätta djur för lidande. De två andra stora företagen, Ipsen och Merz-Pharma, använder fortfarande det förlegade LD 50-testet. Hjälp oss att sätta press på företagen så att de alla byter till djurvänliga metoder!